Vem kan söka om medel:
– verksamheter, organisationer eller föreningar som bedriver idrottslig verksamhet.
– organisationer eller föreningar ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet, inom Örebro län eller Jämtlands län.

Hur mycket kan man söka:
Du ansöker om önskad storlek på medel för att genomföra ditt ändamål upp till maxtaket på 50.000 kr. Stiftelsens beslut kan inte överklagas.

Ansökan:
Ansökan sker digitalt och ska vara stiftelsen tillhanda inom ansökningsperioden 1 september–31 december 2024. Medel fördelas en gång per år och beslut meddelas alla sökande senast 31 mars 2025. Det innebär att att du endast kan ansöka om medel till ändamål som genomförs tidigast 1 april 2025.

Idrottslig barn- och ungdomsverksamhet kommer att prioriteras. En fördelning av medel till både flick- och pojkverksamhet beaktas.

Ansökningarna kommer att hanteras i samverkan med RF-SISU i Jämtlands län och Örebro län. De är två av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisationer i landet. Deras uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda respektive läns idrottsföreningar och specialdistriktsförbund.

Vad kan ansökas för:
• Idrottsverksamhet för att brett kunna rekrytera nya och/eller behålla barn och ungdomar
• Kompetenshöjande insatser för barn och ungas idrottsverksamhet
• Talangutveckling för enskild aktiv, aktiva eller lag
• Kompetenshöjande insatser för ledare/tränare
• Insatser för en utveckling av föreningen
• Olika former av projekt

I ansökningsformuläret är det viktigt att du anger:
• Kontaktuppgifter och personnummer till ansvarig för ansökan
• Information om till vem och till vad ev. medel skall användas
• Namn och kontaktuppgifter till en referensperson

Senast 15 augusti, året efter utdelning, ska en kortfattad beskrivning hur pengarna har använts göras i stiftelsens redogörelseformulär som finns under menyn här på hemsidan. Vid eventuell utebliven redogörelse kan medel krävas tillbaka av stiftelsen. Ett intyg från föreningsrevisor ska bifogas redogörelsen (gäller föreningar/organisationer). Se exempel här.

Ansökningsformulär idrottsligt ändamål: Ansökningsformulär öppnas igen 1 september 2024.